Automagisk rapportering

Fredagen den 5:e oktober samlades representanter från Lantmäteriet, SCB , Skatteverket, Boverket och kommuner för att arbeta igenom SCB blanketten bygglov, för att inom ramen för FJL automatisera ett manuellt arbete som sker idag till en rapport som borde kunna ske med en knapptryckning eller två. Första steget är att definiera och komma överens om namn och innehåll, för att därefter bygga datamoduler med hjälp av Tieto, och därefter testa gentemot EDP Vision i steg ett, därefter Castor, Byggreda och övriga ärendehanteringssystem som finns hos kommunerna. Förarbetet har skett med hjälp av Sydarkivera, aRway, Vellinge kommun och Boverket.

 

Väldigt kul att se hur så många olika myndigheter kan samverka och nå resultat. Nedan ser vi SCB blankett som information. När vi är klara med denna blankett tar vi nästa och nästa och nästa, målet att tillgängliggöra Bygginformation till 282 kommuner gratis som använder Tietos Ties för integration någon gång i vår……

 

Vid Pennan Erik Wittmann, Projektledare AP 4, Får Jag Lov och Vellinge Kommun

PoC 39

Digitalization is the new black?

Att vi i stor utsträckning är digitala är ingen nyhet för oss idag. Att våra dagliga arbeten sköts med ettor och nollor är en verklighet för många av oss. Däremot kan vi definiera digitalisering på olika sätt, på ett snävt plan kan digitalisering referera till att ”bli papperslös”. Det kan också definieras till digital transformation där det snarare handlar om att ersätta analoga arbetssätt med nya innovativa arbetsmetoder, skapa relationer och hitta nya lösningar som ger upphov till nya tjänster och produkter. Den senare definitionen står högt upp för företag- och på den politiska agendan. Därför bedrivs det en hel del projekt/initiativ som syftar till att effektivisera och förbättra verksamheter. För att verka mot en enhetlig nationell samverkan är det viktigt att vi har koll på de projekt/initiativ som finns så att vi kan undvika dubbelarbete, och istället dra lärdomar från varandra för att uppnå så hög kvalité på våra projekt som möjligt. Med Turning torso som utsikt i skrivande stund, avslutar jag genom att säga:

 

…”digitizing est prospiciunt”

 

//Alexander Linné

Utredare & Omvärldsbevakare, Får jag lov?-projektet

Nya ögon, nya kompetenser

Får jag lov?-projektet befinner sig just nu på Autobahn och har således fått tillökning i familjen. Två nya perspektiv som kommer in i projektet är undertecknad (Alexander Linné) som ska omvärldsbevaka och hålla koll på vad som händer i liknande initiativ/projekt – en otroligt viktig uppgift (tycker jag :)). Ett annat tillskott är Nicholas Alvén som är BIM expert och ska berika projektet med ny kompetens. Otroligt spännande tycker vi på FJL.

//Alexander Linné

Omvärldsbevakare, Får jag lov?-projektet

Workshop med leverantörer 4:e september

Fokus under workshopdagen låg i att realisera PoC:arna (begreppet ”PoC:ar” kan ni läsa mer om i inlägget från den 25:e maj) vilket gjorde att dagen blev både viktig och spännande. Agendan såg ut såhär:

  • Var befinner vi oss idag? PoC:ar och projektet i sin helhet.
  • Fördjupning och dialog kring utvalda PoC:ar.
  • Workshop kring fortsatt arbete.
  • Ser du att projektet bör fokusera på något speciellt under hösten? Ta med dig dina tankar och berätta för oss andra.

//Alexander

Omvärldsbevakare, Får jag lov?-projektet

Projektledningsmöten 29-30:e augusti

Under två händelserika projektledningsmöten togs bland annat lägesanalyser upp där vi diskuterade hur hösten ser ut för projektet och vilka utmaningar som väntar oss. Det var under ett retrospektiv där det löpande arbetet värderas och analyseras som begreppet ”det är mycket nu” myntades – vilket vi alla höll med om.

Serverat var på plats, vilket är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och SKL. De berättade om deras lärdomar från projektet vilket både berikade och kristalliserade framtida utmaningar – det är essentiellt att dra lärdomar från liknande projekt!

En annan punkt som kom upp på retrospektivet var att vi är stolta över projektet som startas upp den 3:e september där vi knyter ihop Får jag lov? och Geodatarådets handlingsplan – ytterligare ett steg mot att utöka vårt samarbete med omvärlden.

Dagarna slutade med att konstatera att det är viktigt att få med en omvärldsbevakare inför steg 3 i projektet.

//Alexander Linné

Omvärldsbevakare, Får jag lov?-projektet

”Nunc illud est nimis”

För er som har koll på er latin så betyder rubriken ”det är mycket nu” vilket å ena sidan förklarar projektets rullning korrekt. Å andra sidan verkar ”det är mycket nu” genomsyra projektets alla blogginlägg så därför tänkte jag så originellt (med hjälp av mina icke-existerande latinkunskaper) använda google translate till att piffa upp uttrycket lite. Citatet kom från en kollega under två heldagars projektledningsmöten som hölls i Boverkets nya fräscha lokaler i Malmö den 29-30:e augusti vilket summerar projektets nuläge på ett bra sätt.

//Alexander Linné

Omvärldsbevakare, Får jag lov?-projektet

Byggnadsinspektörer i Sundsvall fick veta mer om Får jag lov?

Så bar det iväg till Sundsvall för att träffa och umgås med en del av landets Byggnadsinspektörer i deras trevliga förening FSBS som står för Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, har alltid undrat varför man har ett S och inte ett I slutet… vet dock inte, får ta reda på detta nästa gång vi träffas.

Resan upp till Sundsvall började med att SJ ställt in samtliga norrgående tåg då en”kontaktledning” råkat ramla ner och förstöra den dagen, kvällen och natten för en mängd miljömedvetna människor som valt att inte flyga. Efter väntan i dryga 5 timmar på Centralen i Stockholm gav jag upp, åkte hem, gick upp 04.00 på morgonen och satte mej i bilen, så tyvärr blev inte resan så miljösmart som jag tänkt från början… får väl kompensera detta med att cykla till jobbet resten av året.

Ökat intresse

Väl framme i trevliga Sundsvall fick jag tillfälle att träffa en rad intressanta människor där nästan alla pratade om digitaliseringen inom byggbranschen, givetvis ett av mina absoluta favoritämnen.  Då vi på Pecar AB arbetat inom detta område under de senaste 4,5 åren är det med glädje man märker hur intresset växt från år till år, äntligen!

Medverkat till spridning

Att ”Får Jag Lov – projektet” medverkat till denna spridning råder ingen tvekan om.  Flertalet av de jag samtalade med kände till projektet, inte så ingående men än dock, vi existerar. Roligt att konstatera – flera kommuner säger sig satsa på just digitalisering för bygglovs/byggnationsprocessen och inser att något måste hända för att förbättra/förenkla/snabba på det hela. Givetvis finns det olika uppfattningar i vad egentligen digitalisering innebär, själv hävdar jag att en ”PDF som kan printas” inte är speciellt digitalt…

Min mission var att sprida information om FJL och väcka intresset hos flera kommuner. Vi får se hur utfallet blir då jag besöker dessa men… nu är det fler som vet vad FJL och vår vision är!!
Om vi alla som deltar i projektet (för vi är många) tar för vana att sprida vårt budskap så kommer mängder att känna till FJL och vi blir fler.

Per Carnell
/Pecar – Gruppen

Inspirerande heldag i Stockholm

En man framför en bild på duk.
Patrik Hallén från konsultföretaget aRway har utbildat projektets medlemmar i hur de ska tänka kring processer, och var en av föreläsarna i Stockholm.

Får jag lov?-projektet har haft en heldag i Stockholm med inspirerande föreläsningar. Det har bland annat handlat om hur man skapar effektiva processer, informationskartläggning, och hur man automatiskt kan kontrollera ett bygglovsärende mot BIM-modeller (byggnadsmodell) och geodata  (kartmodell).

Det är mycket som händer inom projektet just nu – bland annat har projektet och dess resultat blivit allt viktigare eftersom projektet blivit en del av Boverkets digitaliseringsuppdrag. Under dagen summerade Carl-Magnus Oredsson, som är ordförande i projektets styrgrupp allt som är på gång i projektet. Bland annat har Boverket och Lantmäteriet uppdrag som går in i varandra när det gäller den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Om detta och vad som händer i Får jag lov?-projektet i stort, kommer det att komma mer om på Boverkets webbseminarium ”Samlat grepp om digital tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, den 31 maj. På webbseminariet kommer Boverkets och Lantmäteriets generaldirektörer kommer att berätta om vilka uppdrag man samverkar kring.  Missa inte det!

På Boverkets webbplats kan du läsa mer och även hitta länken till webbseminariet

På gång är också att en juridisk samordningsgrupp med representanter från Boverket, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska bildas för att underlätta för projekten att lösa juridiska knäckstenar.

Annat som projektet gör just nu:

  • Definierar byggnadsobjekt ihop med Lantmäteriet
  • Informationskartläggning och processmodellering
  • Automatisk kontroll kring BIM-modeller och geodata
  • Projektet har ett antal PoC:ar som är igång i testmiljöer (PoC=proof of concept). Det innebär att vi testar utvalda delar i prototypen – från idé till arkiverat slutbesked och inflyttning, för att se att det fungerar för den det är tänkt att fungera för – i detta fall sökanden eller handläggaren.
  • Projektet vill även att våra referensorganisationer ska ges möjlighet att testa de här PoC:arna. De ska helt enkelt ut där de gör nytta!

Under heldagen hade vi en workshop där projektmedlemmarna arbetade med fem prioriterade PoC:ar. Dessa var att verifiera byggnad mot planbestämmelser, visa automatisk detaljplangranskning, välj kontrollansvarig, öppna data och byggnadsattribut BIM.

Kundbehov och kundnytta

Patrik Hallén från konsultföretaget aRway berättade om hur projektets medlemmar ska tänka kring processer, och att de är horisontella värdeskapande flöden, där det finns ett kundbehov och en kundnytta. Det ska alltid komma ut något ur en process som är till glädje för någon. Han beskrev det på enkel nivå i form av att handla mat. När vi handlar vill vi åt resultatet av att handla mat – matvaror. Det är först när vi får ut matkassen från affären som någon blir glad, för då går det att laga mat.

Han tog även upp att vi behöver tänka på vilken information vi behöver ha för att få en effektiv process, till exempel så är det bra att ha en inköpslista för att säkerställa att den som handlar kommer hem med rätt matvaror. Då handlar det om att skala bort information. Vad behöver vi hämta från Lantmäteriet? Från Boverkets kontrollansvarigregister? Och vilken information måste vi kunna konsumera och förädla för att efterföljande aktörer ska kunna utföra sina aktiviteter?

Lars Harrie från Lundsuniversitet talade om hur projektet kan kontrollera ett bygglovsärende mot datakällorna BIM och geodata. Ett av problemen är att BIM-modeller i dag är utformade på olika vis och därför måste standardiseras.

Madeleine Kusoffsky från forskningsinstitutet RISE, berättade om RISE arbete med att bygga en visuell prototyp åt projektet – från idé till arkiverat slutbesked och inflyttning.

Malin Andersson/

kommunikatör, Får jag lov?-projektet

 

 

Får jag lov? på konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2018!

Olle Samuelsson, forsknings- och innovationsstrateg, Smart Built Environment, Göran Persson, avdelningschef på Boverket och Anders Sandin, divisionschef Geodata, Lantmäteriet, inledde konferensen gemensamt med att dela med sig av sina tankar kring ”resan till en helt digital samhällsbyggnadsprocess” .

Nyligen deltog Får jag lov?-projektet i konferensen ”Arbeta Smart inom planering och byggande 2018”. Det är Geoforum Sverige och Lantmäteriet som bjuder in till konferensen, med syfte att ge möjlighet till att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen – och för att bidra till erfarenhetsutbyten.

Petronella Enström, före detta tillförordnad projektledare för Får jag lov?-projektet och strateg digitalisering på Boverket och Eva Nilsson, teknisk projektledare för Får jag lov?-projektet, strateg planering på Boverket, var de som talade kring ämnet ”Får jag lov? – samverkan för en smidigare bygglovsprocess”. För oss i projektet var det även glädjande att i flera av de övriga föredragen höra att vårt projekt lyftes fram!

Övriga projekt som var representerade på konferensen, och som också verkar för att bidra till en smidigare digital samhällsbyggnadsprocess är Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Geodatarådets handlingsplansarbete, Svensk Geoprocess, Smart Built Environments projekt, exempelvis DigSam – Digital samhällsbyggnadsprocess såväl som uppdrag att driva kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen som uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen. Och som en tydlig signal om att vi som är verksamma i de olika uppdragen inte ser oss som isolerade öar inleddes konferensen glädjande med att Göran Persson, avdelningschef  på Boverket, Anders Sandin, divisionschef Geodata, Lantmäteriet, och Olle Samuelsson, forsknings- och innovationsstrateg, Smart Built Environment, gemensamt delade med sig av sina tankar kring ”resan till en helt digital samhällsbyggnadsprocess”.

Även representanter för de två olika kompetenssatsningsuppdragen, som regeringen delat ut till dels Boverket i slutet av år 2016 och till Lantmäteriet i slutet av år 2017, gjorde gemensam sak och hade det gemensamma passet ”Utbildning och stöd för digitalisering i plan- och byggprocessen”. Talade gjorde Marcus Ygeby, sektionschef Lantmäteriet och Maria Petersson, arkitekt SA/MSA, och uppdragsledare för PBL Kompetens, Boverket.

Digitaliseringsprocesser på webbseminarium den 31 maj

Den 31 maj kommer Boverkets och Lantmäteriets generaldirektörer att delta i ett webbseminarium om digitaliseringsprocesser i samhällsplaneringen.  I det här webbseminariet kommer man att presentera och diskutera vad detta övergripande innebär för kommuner, medborgare och företag. Seminariet vänder sig bland annat till förtroendevalda och tjänstemän på kommuner och länsstyrelser som jobbar med planering, byggande och GIS-frågor samt de med intressen inom byggbranschen och förrättningslantmätare. Ta chansen och missa inte den sändningen!

Läs mer och ta del av webbseminariet via länken i ”Relaterad information” på Boverkets webbplats.

Birgitta Rydén, arbetspaketledare AP5 Karta/
Malin Andersson, kommunikatör, Får jag lov?-projektet