Från dröm till inflyttning

För att skapa något som låter otroligt enkelt – men inte är fullt så enkelt, så har vi just nu startat en testmiljö i Höganäs kommun. Där är några av Får Jag Lovs systemleverantörer med och utvecklar framtidens kundanpassade bygglovsprocess, från idé till inflyttning.

På bilden syns vad vi bland annat jobbar med just nu i Får Jag Lov?, väldigt förenklat. Det är möjligt att se hur alla bestämmelser som gäller på platsen tillsammans med ditt drömhus. Genom att få rätt information  om vilka regler som gäller tillsammans med t ex placering, storlek eller höjd på ditt hus guidas du rätt.

I början på projektet för snart två år sedan satt vi som är med i Får Jag Lov? och brainstormade, diskuterade och drömde. På samma sätt ska den som går med byggdrömmar kunna planera och testa sina drömmar innan de tar steget och går vidare i sitt projekt med arkitekt, byggherrar eller husföretag. Det ska vara lätt att veta hur stort man kan drömma för att slippa ett för hårt uppvaknande, alltför sent i bygglovsprocessen.

Därför tar Får Jag Lov? bland annat fram en sandlåda där alla kan sitta och testa sig fram. Beroende på vad hen vill göra ska det matchas direkt i Sandlådan och ge svar på vad som är tillåtet att bygga. Användaren får en bild av vad och hur det är möjligt att bygga i harmoni med gällande bestämmelser.

När sökande är nöjd och har fått rätt förutsättningar kan hen skicka in sin ansökan och all data följer med vidare in i bygglovsprocessen. På andra sidan väggen i kommunhuset sitter en bygglovshandläggare som faktiskt har fått hjälp av sökande att granska ärendet mot gällande bestämmelser. Genom aktiva val har den sökande också haft möjlighet att indirekt styra sitt ärende mot en snabbare och i vissa fall automatisk hantering, eller om så önskas ta vägen via en byggnadsnämnd. Och så fortsätter det under byggandet av drömhuset och arkivering av alla ritningar.

 

/Johan Lingebrant

 

 

 

Annonser

Från lappar till processmodell

Processmodell som visar idéfasen för vår första prototyp.

Första veckan i september träffades ett gäng i Höganäs för att hålla ett hackaton. Det blev inte ett hack i traditionell mening eftersom vi inte tog fram en färdig tjänst men vi kom en bit på väg.

Vi bestämde oss för att FJL:s första prototyp ska vara

Resultatet från Höganäs-övningen blev en serie ”steg-för-steg” där vi bröt ner processen för att för var del beskriva steget i fråga:

 • Vad steget gör, hur steget fungerar och vad exempelvis sökanden vill göra och varför och när.
 • Informationsbehov:
  • information som kommer från tidigare steg i tjänsten
  • information som steget behöver från någon extern part (ex. Lantmäteriet)
  • information som steget i sig skapar för tjänstens behov
  • information som levereras ut från steget
 • Behov som steget behöver löst för att fungera (ex. ändring av lagstiftning, utveckling av programvara)
 • Förslag på utveckling längre fram när vi har en prototyp att utgå ifrån.

Nästa övning vi hade var en workshop där vi ritade upp stegen i en process på papper och började identifiera alla verksamhetsobjekt. Efter det tog jag över och ritade upp processen så nu finns ett utkast till den första processmodellen att titta på. Vi vill gärna ha in synpunkter och kommenterar på det vi gjort.

Nästa  övning blir att ta fram informationsmodellen för vår första prototyp. När det är gjort lägger vi ut den också.

/Maria Rydqvist, projektledare

 

Just nu händer det mycket kring digitalisering

10 guldpengar som symboliserar 10 miljoner i budgetpropositionen.

 

Idag, 20 september 2017, har det kommit ett goda nyheter som jag hoppas Får jag lov?-projektet kan dra nytta av. Digitalisering lyfts nämligen upp som ett viktigt område i regeringens budgetproposition för 2018.

I budgetproppen utgiftsområde 2 står bland annat att ”digitalt ska vara förstahandsval i den offentliga förvaltningens verksamhet och i kontakter med privatpersoner och företag. Digitalt som förstahandsval innebär att den offentliga förvaltningen, när det är lämpligt, ska välja digitala lösningar vid utformningen av sin verksamhet.”

Det står också att ”det vara enkelt att digitalt komma i kontakt med det offentliga Sverige och uppgifter ska om möjligt bara behöva lämnas en gång.”

I budgetproppen utgiftsområde 18 står det om hur regeringen satsar på digitalisering ”vilket är nödvändigt för att effektivisera och tillgänglig-göra utbyte av data inom samhällsbyggnadsprocessen”. Regeringen föreslår en satsning för digitalisering av plan och byggprocessen. Det handlar om 30 miljoner kronor för 2018, lika mycket för 2019 och 25 miljoner kronor för 2020. En tredjedel föreslås gå till effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö och resten till kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen.

Bra förslag tycker jag! Det är precis det som vi jobbar mot i Får jag lov?-projektet. Nu hoppas jag på att budgetförslaget innebär att vi kan få mer verkstad och göra det som regeringen skriver om verkligt!

/Maria Rydqvist, projektledare

 

 

”Får jag lov?” fyller 2 år!

Blombukett för att fira Får jag lov?-s två-årsdag.

Det var den 18 maj 2015 som idén till ”Får jag lov?” föddes på en konferens i Skåne när fyra personer pratade om hur svårt det är att förstå bygglovsprocessen. Resultatet av det mötet var en ansökan till VINNOVA om bidrag för en förstudie som lämnades in den 27 augusti 2015.

Vi fick 500 000 kr av VINNOVA och började arbetet med förstudien i november 2015. Sommaren året efter var vi klara och redo att söka pengar för ett utvecklingsprojekt.

Jag som har varit med sedan starten, ända sedan mötet den 18 maj 2015, är imponerad över den kraft som finns i projektet – en kraft som alla som är med tar med sig. En kraft som kommer av att alla vill göra det enklare för den som söker bygglov och som är inne i byggprocessen men även för de som handlägger ärenden under lov- och byggprocessen.

Vi ser verkligen framför oss hur man som sökanden kommer att kunna ”leka” fram sin ansökan och få den hjälp man så väl behöver när man söker bygglov. Jag har själv varit inne i en bygglovprocess och jag vill inte göra det igen – förrän det finns en dra-och-släpp-tjänst!

Projektet har vuxit från 5 till (25 + 29)

När vi sökte pengar för förstudien 2015 var vi fem parter som sökte bidrag:

  • Blekinge Tekniska Högskola, BTH
  • Boverket
  • Helsingborgs kommun
  • Höganäs kommun
  • Höörs kommun

När vi lämnade in ansökan för utvecklingsprojektet sommaren 2016 var vi 25 parter som var med och sökte bidrag och vi hade då med oss 11 samarbetsparter. Under året som gått har vi glädjande nog fått fler samarbetsparter och är nu uppe i 29 stycken. Vilka vi är som är med i ”Får jag lov?” hittar du under Om projektet.

Jag vill passa på att säga att vi välkomnar alla som vill vara med! Är du intresserad så ta kontakt med oss via formuläret på sidan Kontakta oss.

 

PS: Mycket av det vi fick fram under förstudien har vi lagt upp här i ”Får jag lov?”-bloggen under ”Om projektet”. Där har vi skrivit om varför projektet startade, vision och målbild och hur vi arbetar i projektet.

 

 

 

 

 

Uppstart av Tjänster

Välkommen till kategori tjänster. Här kommer vi att blogga om vilka digitala tjänster och lösningar som tas fram i projektet. Lösningarna testas i testmiljöer för att sedan gå tillbaka till ”tjänster” för vidare utveckling.

Uppstart av Karta

Välkommen till kategori karta.  Här kommer vi att blogga om vilken geografisk information som behövs som stöd i lov- och byggprocessen.

Uppstart av e-arkiv

Välkommen till kategori e-arkiv. Här kommer vi att blogga om hur vi tänker bygga upp ett elektroniskt arkiv – vilken information som ska sparas i ett e-arkiv, och vilken information som måste sparas från kategorierna bygglov och byggfas.

Uppstart av Byggfas

Välkommen till kategori byggfas. Här kommer vi att blogga om hela processen från när sökanden fått beviljat bygglov, startbesked, till slutbesked. Här kommer det att handla mycket om digital kontrollplan och bedömning av tekniska egenskapskrav

Uppstart av Bygglov

Välkommen till kategori bygglov. Här kommer vi att blogga om själva handläggningen av ärendet, det vill säga från dess att ansökan kommer in till att beslut är fattat.

Uppstart av Idé

Välkommen till kategori idé.  Här kommer vi att blogga om hur du kan testa din idé att bygga enligt gällande detaljplan på ett eget utrymme i datorn som vi har valt att kalla för sandlådan. Tanken är att du ska kunna sitta hemma och prova dig fram till en hållbar lösning, som sedan kan paketeras och skickas in.