Iver i den digitala sfären: digitisering, digitalisering & automatisering.

Som omvärldsbevakare för FJL-projektet kan jag konstatera att det finns oklarheter i den offentliga förvaltningen kring vad man menar med begreppet: DIGITALISERING. För klarhetens skull tänker jag förklara hur vi i projektledningen av FJL-projektet ser på begreppet.

Digitisering” finns inte i svenska ordboken utan är ett försvenskat ord från engelska ”digitize” som har definitonen ”convert (pictures or sound) into a digital form that can be processed by a computer”. Att digitisera någonting är ett verb där handlingar, exempelvis inskannade bilder eller dokument är konverterat och processat av en dator. Digitisering ska alltså inte förvirras med digitalisering.
Digitalisering”, Är de anpassningar vi gör i vår verksamhet för att fortsatt vara effektiva och konkurrenskraftiga i en digitiserad värld
Automatisering: Att få ett digitalt system att granska objekt givet ett definierat regelverk.

Avslutningsvis ska jag även uppmärksamma en vetenskaplig artikel samt ett master-arbete kopplat till automatisering av lov- och byggprocessen. Utvecklat av Lunds universitet inom ramen för FJL-projektet med stöd från Vinnova,
(2016-03836). Ett resultat som presenteras är: ”[…] the inventory performed shows that the majority of the criteria for detailed development plans are quantitative, suggesting that the building permission process to a large extent can be automated. ” (ISPRS Int. J. Geo-Inf.20187(8), 307; doi:10.3390/ijgi7080307)

Följande tabell visar procentandelen av egenskapsbestämmelser i planbestämmelsekatalogen som uppskattningsvis kan automatiseras.

Table 1. Classification of the property criteria in the list of allowed values. The values correspond to the proportion of the total number of property criteria.

BIM DataGeospatial DataBIM & Geospatial DataTotal
Quantitative25%30%30%85%
Visual2%1%2%5%
Qualitative10%

Läs mer om arbetet här: doi:10.3390/ijgi7080307
https://github.com/TestbedLU/Testbed_BIM_GIS
Samt master-arbetet om en automatiserad lov- och byggprocess:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8954066

//Alexander Linné

Får Jag Lov? nätverkar med Sveriges bygglovschefer

Sveriges kommuner och landsting arrangerar två nätverksträffar årligen för ett 30-tal bygglovschefer i Sverige. Här fick Får Jag Lov?-projektet möjlighet att samverka med SKL och nätverka med bygglovscheferna genom att lyfta problematik i symbios med möjligheter gällande digitala bygglov och en enhetlig lov- och byggprocess.

Efter väl formulerat problematiken med att varje enskild kommun bygger 290 lösningar för att hantera bygglov samt ineffektiva inlåsningar och dyra avtal blev det en del ”aha” upplevelser. Man insåg att detta är relevanta och stora frågor som måste lyftas. I samband med detta gjorde vi en mentimeter som bland annat gav inspel till fokusområden för ett obrutet digitalt flöde 2025. Efter lyckad WS var det en del som ville engagera sig i projektet och få hjälp i deras enskilda kommun. Vi fick också en del material som är användbart inför ett eventuellt steg 3 i FJL, spännande!

//Alexander Linné

Nytt år, nya utmaningar och ett spännande 2019 för digitala bygglov

Får Jag Lov?-projektet går in i 2019 med höga förväntningar för utvecklingen av digitala bygglov. Med ett nytt år skulle jag vilja belysa några få nyckelbegrepp för att påbörja resan med digitala bygglov:

Engagemang & förändringsvilja är två begrepp som sitter i förarsätet för att vi ska ha förmågan att hantera den föränderliga tid vi lever i. För att skapa & stimulera en kultur som är självledande & innovativ måste vi engagera genom att involvera. Endast genom involvering kan vi skapa engagemang som är förändringsbenägen och på så sätt blicka mot morgondagens horisont.

Samverkan är ett centralt begrepp för Får Jag Lov?-projektet i en lokal, nationell och internationell kontext. Begreppet är vitalt för projektet och det digitala Sverige för att förbättra punkt fyra och fem på DESI skalan: Integration av digital teknologi och offentliga digitala tjänster. Kan Sverige nå plats 1 på DESI skalan 2019? I så fall krävs samverkan.

DESI 2018 European Commission: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

//Alexander Linné

4 dagar Sprint med RISE Interactive

20181009_112558Den 8:e – 11:e oktober befann projektledare Peter & omvärldsbevakare Alexander i Norrköping för att diskutera framtidens relation mellan medborgare och myndighet i en lov- och byggprocess. Efter fyra dagars högintensiv workshop trillade det ut en interaktiv prototyp som testades mot fyra användare. Här är några citat från testarna:

Kvinna 30+, funderar på bygglov för
tillbyggnad
”Det är främst min man som läser
på och på så sätt blir ansvarig i
att veta vad som går och inte går
att göra. [Jag] vill äga processen
själv. Och det här skulle hjälpa
och det blir kul att komma igång
och förstå.”

Man 30+, funderade på att bygga eget
innan han tillslut köpte eget hus
Gillade att kunna se alla tomter
som var tillgängliga och mer i
kontext (istället för bild på
skogsdunge). Kunde tänkta att
man bor i en kommun men är
villig att leta i angränsande
kommuner för att hitta rätt tomt/
läge.

Prototypen uppnådde uppenbarligen ett läge där användarna ansåg det vara lätt att göra rätt i lov- och byggprocessen. Fantastiskt kul att höra och ett mål i projektet uppfyllt!

//Alexander Linné – Omvärldsbevakare FJL?-projektet

 

Automagisk rapportering

Fredagen den 5:e oktober samlades representanter från Lantmäteriet, SCB , Skatteverket, Boverket och kommuner för att arbeta igenom SCB blanketten bygglov, för att inom ramen för FJL automatisera ett manuellt arbete som sker idag till en rapport som borde kunna ske med en knapptryckning eller två. Första steget är att definiera och komma överens om namn och innehåll, för att därefter bygga datamoduler med hjälp av Tieto, och därefter testa gentemot EDP Vision i steg ett, därefter Castor, Byggreda och övriga ärendehanteringssystem som finns hos kommunerna. Förarbetet har skett med hjälp av Sydarkivera, aRway, Vellinge kommun och Boverket.

 

Väldigt kul att se hur så många olika myndigheter kan samverka och nå resultat. Nedan ser vi SCB blankett som information. När vi är klara med denna blankett tar vi nästa och nästa och nästa, målet att tillgängliggöra Bygginformation till 282 kommuner gratis som använder Tietos Ties för integration någon gång i vår……

 

Vid Pennan Erik Wittmann, Projektledare AP 4, Får Jag Lov och Vellinge Kommun

PoC 39

Digitalization is the new black?

Att vi i stor utsträckning är digitala är ingen nyhet för oss idag. Att våra dagliga arbeten sköts med ettor och nollor är en verklighet för många av oss. Däremot kan vi definiera digitalisering på olika sätt, på ett snävt plan kan digitalisering referera till att ”bli papperslös”. Det kan också definieras till digital transformation där det snarare handlar om att ersätta analoga arbetssätt med nya innovativa arbetsmetoder, skapa relationer och hitta nya lösningar som ger upphov till nya tjänster och produkter. Den senare definitionen står högt upp för företag- och på den politiska agendan. Därför bedrivs det en hel del projekt/initiativ som syftar till att effektivisera och förbättra verksamheter. För att verka mot en enhetlig nationell samverkan är det viktigt att vi har koll på de projekt/initiativ som finns så att vi kan undvika dubbelarbete, och istället dra lärdomar från varandra för att uppnå så hög kvalité på våra projekt som möjligt. Med Turning torso som utsikt i skrivande stund, avslutar jag genom att säga:

 

…”digitizing est prospiciunt”

 

//Alexander Linné

Utredare & Omvärldsbevakare, Får jag lov?-projektet

Nya ögon, nya kompetenser

Får jag lov?-projektet befinner sig just nu på Autobahn och har således fått tillökning i familjen. Två nya perspektiv som kommer in i projektet är undertecknad (Alexander Linné) som ska omvärldsbevaka och hålla koll på vad som händer i liknande initiativ/projekt – en otroligt viktig uppgift (tycker jag :)). Ett annat tillskott är Nicholas Alvén som är BIM expert och ska berika projektet med ny kompetens. Otroligt spännande tycker vi på FJL.

//Alexander Linné

Omvärldsbevakare, Får jag lov?-projektet

Workshop med leverantörer 4:e september

Fokus under workshopdagen låg i att realisera PoC:arna (begreppet ”PoC:ar” kan ni läsa mer om i inlägget från den 25:e maj) vilket gjorde att dagen blev både viktig och spännande. Agendan såg ut såhär:

  • Var befinner vi oss idag? PoC:ar och projektet i sin helhet.
  • Fördjupning och dialog kring utvalda PoC:ar.
  • Workshop kring fortsatt arbete.
  • Ser du att projektet bör fokusera på något speciellt under hösten? Ta med dig dina tankar och berätta för oss andra.

//Alexander

Omvärldsbevakare, Får jag lov?-projektet

Projektledningsmöten 29-30:e augusti

Under två händelserika projektledningsmöten togs bland annat lägesanalyser upp där vi diskuterade hur hösten ser ut för projektet och vilka utmaningar som väntar oss. Det var under ett retrospektiv där det löpande arbetet värderas och analyseras som begreppet ”det är mycket nu” myntades – vilket vi alla höll med om.

Serverat var på plats, vilket är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och SKL. De berättade om deras lärdomar från projektet vilket både berikade och kristalliserade framtida utmaningar – det är essentiellt att dra lärdomar från liknande projekt!

En annan punkt som kom upp på retrospektivet var att vi är stolta över projektet som startas upp den 3:e september där vi knyter ihop Får jag lov? och Geodatarådets handlingsplan – ytterligare ett steg mot att utöka vårt samarbete med omvärlden.

Dagarna slutade med att konstatera att det är viktigt att få med en omvärldsbevakare inför steg 3 i projektet.

//Alexander Linné

Omvärldsbevakare, Får jag lov?-projektet

”Nunc illud est nimis”

För er som har koll på er latin så betyder rubriken ”det är mycket nu” vilket å ena sidan förklarar projektets rullning korrekt. Å andra sidan verkar ”det är mycket nu” genomsyra projektets alla blogginlägg så därför tänkte jag så originellt (med hjälp av mina icke-existerande latinkunskaper) använda google translate till att piffa upp uttrycket lite. Citatet kom från en kollega under två heldagars projektledningsmöten som hölls i Boverkets nya fräscha lokaler i Malmö den 29-30:e augusti vilket summerar projektets nuläge på ett bra sätt.

//Alexander Linné

Omvärldsbevakare, Får jag lov?-projektet