”Får jag lov?” fyller 2 år!

Blombukett för att fira Får jag lov?-s två-årsdag.

Det var den 18 maj 2015 som idén till ”Får jag lov?” föddes på en konferens i Skåne när fyra personer pratade om hur svårt det är att förstå bygglovsprocessen. Resultatet av det mötet var en ansökan till VINNOVA om bidrag för en förstudie som lämnades in den 27 augusti 2015.

Vi fick 500 000 kr av VINNOVA och började arbetet med förstudien i november 2015. Sommaren året efter var vi klara och redo att söka pengar för ett utvecklingsprojekt.

Fortsätt läsa ”Får jag lov?” fyller 2 år!

Uppstart av Tjänster

Välkommen till kategori tjänster. Här kommer vi att blogga om vilka digitala tjänster och lösningar som tas fram i projektet. Lösningarna testas i testmiljöer för att sedan gå tillbaka till ”tjänster” för vidare utveckling.

Uppstart av Karta

Välkommen till kategori karta.  Här kommer vi att blogga om vilken geografisk information som behövs som stöd i lov- och byggprocessen.

Uppstart av e-arkiv

Välkommen till kategori e-arkiv. Här kommer vi att blogga om hur vi tänker bygga upp ett elektroniskt arkiv – vilken information som ska sparas i ett e-arkiv, och vilken information som måste sparas från kategorierna bygglov och byggfas.

Uppstart av Byggfas

Välkommen till kategori byggfas. Här kommer vi att blogga om hela processen från när sökanden fått beviljat bygglov, startbesked, till slutbesked. Här kommer det att handla mycket om digital kontrollplan och bedömning av tekniska egenskapskrav

Uppstart av Bygglov

Välkommen till kategori bygglov. Här kommer vi att blogga om själva handläggningen av ärendet, det vill säga från dess att ansökan kommer in till att beslut är fattat.

Uppstart av Idé

Välkommen till kategori idé.  Här kommer vi att blogga om hur du kan testa din idé att bygga enligt gällande detaljplan på ett eget utrymme i datorn som vi har valt att kalla för sandlådan. Tanken är att du ska kunna sitta hemma och prova dig fram till en hållbar lösning, som sedan kan paketeras och skickas in.

Nu är bloggen startad!

Så är äntligen Får jag lov?-bloggen startad!

Får jag lov? började sin resa i maj 2015 och nu vill vi som jobbar med och i Får jag lov?-projektet ha en plats att informera om projektet och hålla de som är intresserade uppdaterade.

Vi kommer att berätta om arbetet i våra sex arbetspaket i blogg-form. Bakgrundsinformation och ”hårda fakta” finner du under rubrik ”Om projektet” längst till höger i menyn.