En digital kontrollplan

En kontrollplan kan innehålla rätt många olika kontrollpunkter. I den delen av projektet som hanterar byggfasen har vi tittat igenom vad som skulle vara en kontrollplan för vår prototyp.

För att kunna göra detta har vi tittat på saken på ett liknande sätt som när vi tittar på hela bygglovsprocessen fram till slutbesked. Det vill säga att vi har skalat bort allt som skulle kunna gå fel just för att få fram en kontrollplan som vi använder som exempel i vår prototyp.

Detta resulterade i en kontrollplan som innehåller ca 40 kontrollpunkter. En av de som deltog i arbetet påpekade att en del kontrollansvariga anser att 20 kontrollpunkter är lagom många och det blir inte svårt att hålla reda på dem. Denna uppskattning förutsatte ett analogt arbetssätt. Vi kom fram till att har man ett digitalt arbetssätt med kontrollplaner så borde det inte vara några problem att hålla reda på dubbelt så många kontrollpunkter då all information som kommer in och skapas redan är sorterad och organiserad.

/Fredrik Olsson
Ledare för arbetspaket ärendehantering byggfas

Animerad film om vår vision

 

 

 

Får jag lov?-projektet har tagit fram en animerad film om projektets vision ”dra- och- släpp”. Filmen beskriver hur vi inom projektet tänker oss att sökanden söker bygglov framöver.

Onsdagen den 29 november hölls ett seminarium för medlemmar i Får- jag-lov?-projektet på konferenscentrum i Alvesta. Vi summerade 2017 och gjorde framåtblickar mot 2018.

I samband med seminariet presenterades en animerad film om projektets vision. Vi vill med filmen föra ut visionen som vi arbetar mot till i första hand landets kommuner. Filmen beskriver hur vi i framtiden vill att sökanden ska kunna söka bygglov, via en digital och automatiserad process. Vi tänker oss att sökanden sätter sig framför en dator, öppnar en tjänst som exempelvis Hemnet eller liknande, öppnar en karttjänst, drar och släpper huset som är av intresse till sin tomt och så söker tjänsten bygglov.

Visst låter det spännande? Huruvida vi når visionen fullt ut, vet vi inte i dagsläget. Men det är den vision som projektet jobbar mot.

För att jobba mot visionen arbetar vi med prototyper. En första prototyp har tagits fram inom projektet. Det är en nybyggd villa som ska byggas på jungfrulig mark. Inom Får- jag-lov?-projektet kartlägger vi stegvis all information som behövs i prototypen så den fungerar för sökanden, handläggaren, huset och detaljplanen som huset finns på. Vi jobbar med alla faser i bygglovsprocessen – från idé till arkiverat slutbesked. Vi vill förenkla för i första hand sökanden, men även för handläggaren och andra som berörs i processen.

Målet för Får jag lov?-projektet är inte att ha en färdig lösning, utan ta fram information om tjänster som ännu inte finns i dag. Informationen ska sedan kommunerna kunna använda och bygga vidare på i sina system och processer. I Höganäs testmiljö utgår vi till exempel från en digitaliserad detaljplan med fastighetsgränser och några enkla planbestämmelser för storlek och höjd.

Vi är många som redan är med i Får-jag-lov?-projektet. Men vi vill att ännu fler går med oss! Titta på filmen och låt dig inspireras. Kontakta oss i Får jag lov?-projektet och gå med du också!

Malin Andersson, kommunikatör i Får jag lov?-projektet

 

Se filmen om Får jag lov?-projektets vision

 

 

 

 

 

 

Leverera kunskap om tjänster som inte finns (än)

Prototyper

Ett resultat som ”Får Jag Lov?” ska leverera är kunskap. Hur gör man det? Prototyper är ett sätt.

En prototyp visualiserar för olika användare vad det innebär att ”Vi vill göra det enklare för sökande”, ”Vi vill göra bygglovprocessen enklare”, ”Vi vill göra byggfasen enklare” och ”Vi vill göra handläggningen enklare”. Projektets användare är alla de personer som hanterar information kopplat till bygglovet från idé-fas till slutbeskedet är arkiverat, till exempel bygglovssökande, kontrollansvariga, arkitekter, entreprenörer och handläggare. I vår första prototyp utgår vi från ”Nybyggd villa på jungfrulig mark”.

Avgränsade tester – Proof of Concept

Innan vi gör prototypen testar vi systemdelarna och framför allt integration av e-tjänster och andra system.  Byggyta, material och färger är exempel på BIM-data i en husmodell från en husleverantör som ska jämföras med data i en digital detaljplan från kommunen. Information i modellen är också underlag för att skapa en kontrollplan. Det finns information om certifierade kontrollansvariga hos Boverket. Hur och när ska den användas i processen? Dessa väl avgränsade tester håller några av våra projektmedlemmar just nu på att förbereda.

Genom att testa våra processer och informationsmodeller i verkliga system bygger vi specifik kunskap inom projektet. Kunskap som vi sedan sprider vidare utanför projektet med hjälp av prototyper.

Bloggen

Men du behöver inte vänta på prototyperna för att få kunskap om vad vi gör i ”Får Jag Lov?”. Våra blogg-inlägg sprider kontinuerligt kunskap. Dessutom har bloggen information om bakgrund, vision och mål och hur vi arbetar.

Vill Du veta ännu mer? Har du förslag eller idéer? Du är välkommen att kontakta oss direkt eller via någon projektmedlem i de organisationer som är med i projektet.

/Eva Nilsson, teknisk projektledare