Inspirerande heldag i Stockholm

En man framför en bild på duk.
Patrik Hallén från konsultföretaget aRway har utbildat projektets medlemmar i hur de ska tänka kring processer, och var en av föreläsarna i Stockholm.

Får jag lov?-projektet har haft en heldag i Stockholm med inspirerande föreläsningar. Det har bland annat handlat om hur man skapar effektiva processer, informationskartläggning, och hur man automatiskt kan kontrollera ett bygglovsärende mot BIM-modeller (byggnadsmodell) och geodata  (kartmodell).

Det är mycket som händer inom projektet just nu – bland annat har projektet och dess resultat blivit allt viktigare eftersom projektet blivit en del av Boverkets digitaliseringsuppdrag. Under dagen summerade Carl-Magnus Oredsson, som är ordförande i projektets styrgrupp allt som är på gång i projektet. Bland annat har Boverket och Lantmäteriet uppdrag som går in i varandra när det gäller den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Om detta och vad som händer i Får jag lov?-projektet i stort, kommer det att komma mer om på Boverkets webbseminarium ”Samlat grepp om digital tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, den 31 maj. På webbseminariet kommer Boverkets och Lantmäteriets generaldirektörer kommer att berätta om vilka uppdrag man samverkar kring.  Missa inte det!

På Boverkets webbplats kan du läsa mer och även hitta länken till webbseminariet

På gång är också att en juridisk samordningsgrupp med representanter från Boverket, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska bildas för att underlätta för projekten att lösa juridiska knäckstenar.

Annat som projektet gör just nu:

  • Definierar byggnadsobjekt ihop med Lantmäteriet
  • Informationskartläggning och processmodellering
  • Automatisk kontroll kring BIM-modeller och geodata
  • Projektet har ett antal PoC:ar som är igång i testmiljöer (PoC=proof of concept). Det innebär att vi testar utvalda delar i prototypen – från idé till arkiverat slutbesked och inflyttning, för att se att det fungerar för den det är tänkt att fungera för – i detta fall sökanden eller handläggaren.
  • Projektet vill även att våra referensorganisationer ska ges möjlighet att testa de här PoC:arna. De ska helt enkelt ut där de gör nytta!

Under heldagen hade vi en workshop där projektmedlemmarna arbetade med fem prioriterade PoC:ar. Dessa var att verifiera byggnad mot planbestämmelser, visa automatisk detaljplangranskning, välj kontrollansvarig, öppna data och byggnadsattribut BIM.

Kundbehov och kundnytta

Patrik Hallén från konsultföretaget aRway berättade om hur projektets medlemmar ska tänka kring processer, och att de är horisontella värdeskapande flöden, där det finns ett kundbehov och en kundnytta. Det ska alltid komma ut något ur en process som är till glädje för någon. Han beskrev det på enkel nivå i form av att handla mat. När vi handlar vill vi åt resultatet av att handla mat – matvaror. Det är först när vi får ut matkassen från affären som någon blir glad, för då går det att laga mat.

Han tog även upp att vi behöver tänka på vilken information vi behöver ha för att få en effektiv process, till exempel så är det bra att ha en inköpslista för att säkerställa att den som handlar kommer hem med rätt matvaror. Då handlar det om att skala bort information. Vad behöver vi hämta från Lantmäteriet? Från Boverkets kontrollansvarigregister? Och vilken information måste vi kunna konsumera och förädla för att efterföljande aktörer ska kunna utföra sina aktiviteter?

Lars Harrie från Lundsuniversitet talade om hur projektet kan kontrollera ett bygglovsärende mot datakällorna BIM och geodata. Ett av problemen är att BIM-modeller i dag är utformade på olika vis och därför måste standardiseras.

Madeleine Kusoffsky från forskningsinstitutet RISE, berättade om RISE arbete med att bygga en visuell prototyp åt projektet – från idé till arkiverat slutbesked och inflyttning.

Malin Andersson/

kommunikatör, Får jag lov?-projektet

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s