Iver i den digitala sfären: digitisering, digitalisering & automatisering.

Som omvärldsbevakare för FJL-projektet kan jag konstatera att det finns oklarheter i den offentliga förvaltningen kring vad man menar med begreppet: DIGITALISERING. För klarhetens skull tänker jag förklara hur vi i projektledningen av FJL-projektet ser på begreppet.

Digitisering” finns inte i svenska ordboken utan är ett försvenskat ord från engelska ”digitize” som har definitonen ”convert (pictures or sound) into a digital form that can be processed by a computer”. Att digitisera någonting är ett verb där handlingar, exempelvis inskannade bilder eller dokument är konverterat och processat av en dator. Digitisering ska alltså inte förvirras med digitalisering.
Digitalisering”, Är de anpassningar vi gör i vår verksamhet för att fortsatt vara effektiva och konkurrenskraftiga i en digitiserad värld
Automatisering: Att få ett digitalt system att granska objekt givet ett definierat regelverk.

Avslutningsvis ska jag även uppmärksamma en vetenskaplig artikel samt ett master-arbete kopplat till automatisering av lov- och byggprocessen. Utvecklat av Lunds universitet inom ramen för FJL-projektet med stöd från Vinnova,
(2016-03836). Ett resultat som presenteras är: ”[…] the inventory performed shows that the majority of the criteria for detailed development plans are quantitative, suggesting that the building permission process to a large extent can be automated. ” (ISPRS Int. J. Geo-Inf.20187(8), 307; doi:10.3390/ijgi7080307)

Följande tabell visar procentandelen av egenskapsbestämmelser i planbestämmelsekatalogen som uppskattningsvis kan automatiseras.

Table 1. Classification of the property criteria in the list of allowed values. The values correspond to the proportion of the total number of property criteria.

BIM DataGeospatial DataBIM & Geospatial DataTotal
Quantitative25%30%30%85%
Visual2%1%2%5%
Qualitative10%

Läs mer om arbetet här: doi:10.3390/ijgi7080307
https://github.com/TestbedLU/Testbed_BIM_GIS
Samt master-arbetet om en automatiserad lov- och byggprocess:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8954066

//Alexander Linné