Leverera kunskap om tjänster som inte finns (än)

Prototyper

Ett resultat som ”Får Jag Lov?” ska leverera är kunskap. Hur gör man det? Prototyper är ett sätt.

En prototyp visualiserar för olika användare vad det innebär att ”Vi vill göra det enklare för sökande”, ”Vi vill göra bygglovprocessen enklare”, ”Vi vill göra byggfasen enklare” och ”Vi vill göra handläggningen enklare”. Projektets användare är alla de personer som hanterar information kopplat till bygglovet från idé-fas till slutbeskedet är arkiverat, till exempel bygglovssökande, kontrollansvariga, arkitekter, entreprenörer och handläggare. I vår första prototyp utgår vi från ”Nybyggd villa på jungfrulig mark”.

Avgränsade tester – Proof of Concept

Innan vi gör prototypen testar vi systemdelarna och framför allt integration av e-tjänster och andra system.  Byggyta, material och färger är exempel på BIM-data i en husmodell från en husleverantör som ska jämföras med data i en digital detaljplan från kommunen. Information i modellen är också underlag för att skapa en kontrollplan. Det finns information om certifierade kontrollansvariga hos Boverket. Hur och när ska den användas i processen? Dessa väl avgränsade tester håller några av våra projektmedlemmar just nu på att förbereda.

Genom att testa våra processer och informationsmodeller i verkliga system bygger vi specifik kunskap inom projektet. Kunskap som vi sedan sprider vidare utanför projektet med hjälp av prototyper.

Bloggen

Men du behöver inte vänta på prototyperna för att få kunskap om vad vi gör i ”Får Jag Lov?”. Våra blogg-inlägg sprider kontinuerligt kunskap. Dessutom har bloggen information om bakgrund, vision och mål och hur vi arbetar.

Vill Du veta ännu mer? Har du förslag eller idéer? Du är välkommen att kontakta oss direkt eller via någon projektmedlem i de organisationer som är med i projektet.

/Eva Nilsson, teknisk projektledare

Snart verklighet?

Pojke puttar en sten.
Det är ingen liten fråga vi gett oss i kast med. Men jag känner mig stolt att vi lyckats med att samla alla dessa experter som samverkar för att rulla stenen mot automatiserade bygglov, skriver Lena Karlsson. Bild: Pixabay bildbyrå

Nu har vi jobbat snart ett år i steg två av projektet Får jag lov. Det är inte en liten fråga vi har gett oss i kast med. Det krävs verkligen inblandning av all möjlig expertis för att vrida och vända på frågorna som berör hanteringen av ett bygglov.

Systemexperterna – inte bara ett system ingår i automatiserade bygglov, karta, BIM, verksamhetssystem, arkiveringslösningar, integrationsmotorer med mera.

Lagexperterna – vad gäller för bygglov? Hur ser regelverket ut för hantering av ärenden digitalt? Kan man göra si? Får man göra så? Är det här lagligt? Vad gäller för datasäkerhet? Arkivering? Frågeställningarna är många.

Det som är så fantastiskt med detta projekt är att vi har alla experterna som kan svara på alla frågorna i detta projekt! Allt från leverantörer av system som har kunskap om systembyggnad, universitet och högskolor med kunskap om framtida lösningar, kommunerna med kunskap om handläggning av bygglov, Boverket med kunskap om lagstiftning, Lantmäteriet med kunskap om kartsystem och regelverk för dessa.

Och nu ÄNTLIGEN har vi kommit så långt att vi nästan har våra testmiljöer på plats och kan börja vrida och vända allt i vårt första ärende. SPÄNNANDE. Får vi detta nu att fungera så kan vi börja kartlägga vad som behövs för att kunna få det att fungera i framtiden.

Vad som än händer känner jag mig stolt över att vi lyckats med att samla alla dessa experter som samverkar för att rulla stenen mot automatiserade bygglov framåt. Jag är också tacksam för att andra projekt som jobbar med liknande frågor och kommuner som ligger lite i framkant av digitalisering av bygglov så generöst delar med sig av sina erfarenheter.

Passar på att skicka ut en inbjudan till dig som vill bidra. Har du tankar, idéer eller inspel som du tror att vi kan ha nytta av får du gärna höra av dig till någon av oss i projektet.

/Lena Karlsson,  arbetspaket AP 6

 

Från lappar till processmodell

Processmodell som visar idéfasen för vår första prototyp.

Första veckan i september träffades ett gäng i Höganäs för att hålla ett hackaton. Det blev inte ett hack i traditionell mening eftersom vi inte tog fram en färdig tjänst men vi kom en bit på väg.

Vi bestämde oss för att FJL:s första prototyp ska vara

Resultatet från Höganäs-övningen blev en serie ”steg-för-steg” där vi bröt ner processen för att för var del beskriva steget i fråga:

Fortsätt läsa Från lappar till processmodell

Uppstart av Tjänster

Välkommen till kategori tjänster. Här kommer vi att blogga om vilka digitala tjänster och lösningar som tas fram i projektet. Lösningarna testas i testmiljöer för att sedan gå tillbaka till ”tjänster” för vidare utveckling.