Organisation

Får jag lov? är ett stort och omfattande projekt både vad gäller vad vi jobbar med och hur många vi är. Vi är över 200 personer knutna till projektet och ett 70-tal som är aktiva i våra sex arbetspaket.

Ett så här stort projekt kräver en stark ledning. Vi har dels en styrgrupp för hela projektet med utvalda parter, dels en beslutandeorganisation med medlemmar från alla parter som har fått bidrag. Beslutandeorganisationen är högsta beslutande organ och beslutar i sådant som går utöver styrgruppens mandat.