Arbetet görs i sex arbetspaket

Projektet drivs i sex arbetspaket (AP) som vi har kopplat till en generisk process från idé till slutbesked (färdig byggnad).

  1. Idé – skedet från idé till att ansökan om bygglov skickas in. Ansvarig: Johan Lingebrant, Höganäs kommun
  2. Ärendehantering bygglov – skedet från det att kommunen får in ansökan och till beslut. Ansvarig: Lena Karlsson Sala/Heby kommuner. Här börjar vi med ärendet skylt och villa. Vi inleder med ”ensningsarbete” och att reda ut vilka skyltar som kräver lov.
  3. Ärendehantering byggfas – skedet från begäran om startbesked till slutbesked. Ansvarig: Fredrik Olsson, Boverket. Här är det mycket om digital kontrollplan och bedömning av tekniska egenskapskrav
  4. Arkiv – e-arkiv av ärende bygglov-byggfas. Ansvarig: Erik Wittmann, Vellinge kommun.
  5. Karta – geografisk information som behövs för stöd i processen. Ansvarig: Birgitta Rydén, Lantmäteriet.
  6. Digitala tjänster – utveckling av pilottjänster och gränssnitt. Ansvarig: Eva Nilsson, Boverket.

AP idé, AP ärendehantering bygglov, AP ärendehantering byggfas samt AP arkiv är beställare/konsumenter och AP karta samt AP digitala tjänster är leverantörer/producenter av digitala tjänster. Beställarna kommer in med kravspecifikationer (process-info-behov-modell) och leverantör-APs tar fram tjänster, uppdelat på typ av bygglov (åtgärd) och testmiljö.

Tjänsten testas och utvärderas av beställar-APs och information går tillbaka till leverantör-AP för uppdatering och dokumentation.