Parter i projektet

Det finns tre sätt att vara med i Får jag lov?-projektet:

  1. som bidragstagande part
  2. som referensorganisation
  3. som intressent, antingen som organisation eller personligt intresserad

Parter som sökte och erhöll bidrag

Det bidrag vi har fått är fördelat på de parters om var med och sökte bidrag, med ett undantag. Det är tyvärr så att ingen annan organisation kan ta del av bidraget om inte någon av de som fått bidrag lämnar projektet och därmed lämnar plats åt en ny organisation. Det har hänt vid ett tillfälle då Vallentuna kommun lämnade och Håbo kommun tog över.

Vi som sökte och fick bidrag var:

  • Kommunerna: Halmstad, Heby, Helsingborg, Höganäs, Höör, Sala, Vallentuna (som lämnade projektet 21 juni 2017 och Håbo kommun tog över deras roll), Vellinge, Ystad.
  • Forskning: Blekinge Tekniska Högskola, BTH, Högskolan Dalarna, Lunds universitet, RISE (f. SP Sveriges tekniska Forskningsinstitut).
  • Centrala myndigheter: Boverket och Lantmäteriet.
  • Intresseorganisationer: Kommunalförbundet Sydarkivera och Trä och möbelföretagen TMF (ARBIO AB).
  • Företag: Abou AB, CGI Sverige AB, E.D.P. Consult AB, Mittbygge AB, Pecar AB, S-GROUP Solutions AB, Sokigo AB, Tieto Sverige AB.

Referensorganisation

Utöver de som har bidrag från VINNOVA har vi även intressenter som är knutna till FJL på annat sätt. Vi kallar dem referensorganisationer och dessa är med utifrån egen bedömning av omfattning. Det kan vara att vi skickar material till dem under året för synpunker eller att de är med och arbetar aktivt med att utveckla vägledning/digitala lösningar. Var referensorganisation lägger den tid som man har möjlighet att lägga. Det finns alltså inga krav på hur mycket var organisation ska satsa.

Den 20 juli 2017 är 29 referensorganisationer knutna till projektet. Det är:

  • Kommunerna: Botkyrka, Borås, Huddinge, Karlshamn, Norrköping, Simrishamn, Sotenäs, Tomelilla, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala och Örebro
  • Statliga myndigheter: Bredbandsforum, Länsstyrelserna, Region Gotland
  • Intresseorganisationer: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svensk byggtjänst och Villaägarnas riksförbund
  • Företag: Derome, Eksjöhus, Hjältevadshus, Myresjöhus, Smålandsvillan, Västkuststugan, AdviceU AB och knowit
  • Andra projekt: eSamverkan i Västernorrland, Serverat och Smart Built Environment

Vi som arbetar i projektet är intresserade av att fler aktörer ansluter sig till projektet. Vi ser gärna att flera olika parter som hustillverkare, kommuner och intresseorganisationer med flera deltar i arbetet. Är du intresserad så kontakta oss genom formuläret som du hittar här: Kontakta oss

Intressent – som organisation eller person

Vi har även organisationer och personer som vill följa oss och ta del av det vi tar fram men inte själva arbeta aktivt i projektet. Dessa kallar vi intressenter. Är du intresserad av att få riktad information från projektet så kontakta oss genom formuläret som du hittar här: Kontakta oss