Projektledning

Projektet leds av en projektledare som utses av Boverket som är huvudansvarig organisation för projektet (det VINNOVA kallar koordinator). Peter Albinson, Boverket, är projektledare.

Projektledaren har i uppdrag att genomföra projektet enligt fastställda projektdirektiv från styrgruppen och beslutandeorganisationen och projektbeskrivningen som lämnades in till VINNOVA med ansökan augusti 2016, samt att planera, leda och följa upp projektaktiviteter samt projektleveranser.

Projektledaren rapporterar till styrgruppen.

Projektledaren är behörig att företräda koordinatorn avseende projektet i förhållande till VINNOVA . Byte av projektledare kräver VINNOVA:s godkännande.

För genomförandet av projektet finns en projektledningsgrupp som består av projektledaren, teknisk projektledare, kommunikatör samt arbetspaketansvariga (sex stycken).

De som är ansvariga för arbetspaket ansvarar för ledning och utveckling av och innehåll i arbetspaketet.