Samverkansprojekt

Vi som jobbar med Får jag lov? samarbetar med flera andra projekt som på ett eller annat sätt arbetar med digitala tjänster. Just nu är det framför allt Serverat, eSamverkan i Västernorrland och projekt inom Smart Built Environment som vi samarbetar med.