Ljusare tider stundar!

 

Foto: Pixabay

Vårdagjämningen och påsken är passerade och solen har tittat fram över stora delar av landet och glatt oss med sin närvaro. Även Får jag lov?-projektet blickar framåt och arbetar vidare med prioriteringar av vilka testmiljö-PoC:ar som bör genomföras under 2018. Arbeten pågår även med informationsobjektsbeskrivningar, informations- och processmodeller och planering inför en workshop den 16 maj, för att nämna något av det som pågår i projektet.

Annat som pågår i vår omvärld

Får jag lov?-projektet är som bekant inte det enda initiativet som söker verka för att bidra till en smidigare digital samhällsbyggnadsprocess. Vi berör och berörs av andra initiativ och regeringsuppdrag som Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Geodatarådets handlingsplansarbete, Svensk Geoprocess, Smart Built Environments projekt, exempelvis DigSam – Digital Samhällsbyggnadsprocess såväl som uppdrag att driva kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen som uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- ochbygglagen och uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen.

Får jag lov? såväl som nämnda initiativ och uppdrag engagerar många olika aktörer, offentliga som privata, och i de flesta är såväl Lantmäteriet som  Boverket med och antingen driver eller bidrar på andra sätt. Nyss träffades därför Boverkets och Lantmäteriets generaldirektörer för att bland annat avhandla att vi på bästa vis bidrar och samverkar i de arbeten som pågår för att möjliggöra en digital samhällsbyggnadsprocess, för att vi tillsammans ska bidra till att ljusare digitala  tider ska stunda…

Birgitta Rydén/

Arbetspaketledare AP5, Karta/Geodata