Gott nytt år 2018!

Gott nytt år 2018! önskar vi inom Får jag lov?-projektet till alla er som följer vår blogg. Vi ser fram emot att mycket spännande ska hända inom projektet detta år. Foto: Pixabay bildbyrå

God fortsättning på det nya året! Det önskar vi inom Får jag lov?-projektet till  er som följer vår blogg.

Vi börjar rulla igång igen så smått efter ledigheterna över jul och nyår. Efter ett intensivt år 2017 ser vi fram emot ett nytt spännande 2018. Många intressanta saker kommer förhoppningsvis att ske inom projektet även detta år, bland annat börjar våra testmiljöer att komma igång på allvar. Vi kartlägger och testar alla steg i bygglovsprocessen- från idé till arkiverat slutbesked utifrån vår första prototyp ”serietillverkad villa på jungfrulig mark med en ny detaljplan”.

Vi kommer också att fortsätta vår utbildning i förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS, med Riksarkivet. Jan Aspenfjäll och Karin Bredenberg kommer att vara föreläsare och utbildare. Målet är att vi har kommit längre i Får jag lov?-projektet och att vi har kartlagt våra testmiljöer utifrån vilken information vi kommer att hantera och vad som eventuellt så småningom kan vara ett underlag för en framtida FGS.

Vad är då en FGS? Jo, FGS underlättar överföring av information mellan olika system. FGS:er kan användas för överföringar mellan olika verksamhetssystem, men även mellan verksamhetssystem och ett e-arkiv. De kan även användas som underlag för utveckling av e-tjänster. Inom Får jag lov?-projektet är det arbetspaket AP4 som ska ta fram förslag till FGS:er utifrån ett resultat i projektet.

 

När det gäller FGS för byggfasen – kommer vi dels att vara generella men även befinna oss på XML-nivå, så dagen riktar sig både till projektledare och utvecklingskunniga. Markera den 17 maj i era kalendrar och utbildningen hålls som sagt på Riksarkivet i Stockholm. Frågor besvaras av Erik Wittman, Vellinge kommun.

 

Malin Andersson,

kommunikatör i Får jag lov?-projektet

Utbildning i FGS med Riksarkivet

Den 21 november hålls en dag med utbildning i FGS, förvaltningsgemensamma specifikationer, på Riksarkivets huvudkontor i Stockholm med Jan Aspenfjäll, Metadata, avdelningen för offentlig informationshantering, Public Information Management.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en grund i vad FGS är och hur man ska, bör och hur det kan användas, samt på eftermiddagen lära oss hur man bygger och använder FGS rent praktiskt både generellt och i Får jag lov?-projektet. Målsgruppen är dels projektledare och utvecklare i projektet, och dels deltagare från leverantörerna i Får jag lov?

Vår ambition är att vi efter dagen ska ha kunskap i att skapa egna FGS:er i vårt projekt. Har ni frågor eller intresse av att delta i utbildningen, kontakta mig!

/Erik Wittman, AP 4 arkiv, Vellinge kommun