Snart verklighet?

Pojke puttar en sten.
Det är ingen liten fråga vi gett oss i kast med. Men jag känner mig stolt att vi lyckats med att samla alla dessa experter som samverkar för att rulla stenen mot automatiserade bygglov, skriver Lena Karlsson. Bild: Pixabay bildbyrå

Nu har vi jobbat snart ett år i steg två av projektet Får jag lov. Det är inte en liten fråga vi har gett oss i kast med. Det krävs verkligen inblandning av all möjlig expertis för att vrida och vända på frågorna som berör hanteringen av ett bygglov.

Systemexperterna – inte bara ett system ingår i automatiserade bygglov, karta, BIM, verksamhetssystem, arkiveringslösningar, integrationsmotorer med mera.

Lagexperterna – vad gäller för bygglov? Hur ser regelverket ut för hantering av ärenden digitalt? Kan man göra si? Får man göra så? Är det här lagligt? Vad gäller för datasäkerhet? Arkivering? Frågeställningarna är många.

Det som är så fantastiskt med detta projekt är att vi har alla experterna som kan svara på alla frågorna i detta projekt! Allt från leverantörer av system som har kunskap om systembyggnad, universitet och högskolor med kunskap om framtida lösningar, kommunerna med kunskap om handläggning av bygglov, Boverket med kunskap om lagstiftning, Lantmäteriet med kunskap om kartsystem och regelverk för dessa.

Och nu ÄNTLIGEN har vi kommit så långt att vi nästan har våra testmiljöer på plats och kan börja vrida och vända allt i vårt första ärende. SPÄNNANDE. Får vi detta nu att fungera så kan vi börja kartlägga vad som behövs för att kunna få det att fungera i framtiden.

Vad som än händer känner jag mig stolt över att vi lyckats med att samla alla dessa experter som samverkar för att rulla stenen mot automatiserade bygglov framåt. Jag är också tacksam för att andra projekt som jobbar med liknande frågor och kommuner som ligger lite i framkant av digitalisering av bygglov så generöst delar med sig av sina erfarenheter.

Passar på att skicka ut en inbjudan till dig som vill bidra. Har du tankar, idéer eller inspel som du tror att vi kan ha nytta av får du gärna höra av dig till någon av oss i projektet.

/Lena Karlsson,  arbetspaket AP 6