Karlskrona kommun ny medlem i Får jag lov?-projektet

Foto: Franz Feldmanis
Glädjande är att Karlskrona kommun är ny medlem i Får jag lov?-projektet. Här är en vy från stan.

Förra veckan var en händelserik vecka. Först så var det nyheten att Karlskrona kommun går in i Får jag lov?-projektet och att de även går in för att sätta upp en testmiljö. Sedan har de även sagt ja till att medverka i informationskartläggningen som Sydarkivera  (arbetspaket 4) kommer att genomföra. Den kommer att göras i fem kommuner och där har nu det första informationsbrevet gått ut.

Sedan har det blivit klart att den planerade FGS-dagen den 17 maj på Riksarkivet kommer att flyttas till tidig höst. Här får vi återkomma med ny information när datum är klart.

Hjälpa varandra med återanvändning

I min dubbla roll, dels för Vellinge kommun men även som representant för Får jag lov?, deltog jag även i Abous användardag för kommuner. Det är Sokigos produkt Abou, e-tjänsteplattform som många kommuner använder.  Det var en bra dag med presentationer från Serverat-projektet och Karlskrona kommun. Samverkan var i fokus, att vi kommuner som inte har en konkurrenssituation vill hjälpa varandra och återanvända det som en kommun byggt i flera. Alla var positiva till detta och mer information kommer på nästa möte i Ängelholm i maj. Jag fick även en möjlighet att presentera Får jag lov?-projektet och det blev väldigt bra diskussioner efteråt.

Önskar alla en glad påsk!

Erik Wittman/

Arbetspaketledare AP4 ärendehantering karta