Definiera, standardisera, validera

Likadana balkonger,
För att kommuner, statliga myndigheter och leverantörer av system ska kunna använda sig av tjänsten automatiserade bygglov är det viktigt att vi menar samma sak när vi säger ett ord, och vilken information som ska ingå där, skriver Lena Karlsson, arbetspaketledare i arbetspaket AP2. Foto: Pixabay bildbyrå.

Definiera, standardisera och validera. Det är något som vi jobbar hårt med i det här projektet, och det behövs. Om nu en mängd leverantörer av system, statliga myndigheter och landets samtliga 290 kommuner ska kunna använda sig av tjänsten automatiserade bygglov är det superviktigt att vi är överens om vad vi menar när vi säger ord, exempelvis nybyggnadskarta. Vad innehåller en nybyggnadskarta för information i din värld? I min värld?

Med mycket möda och stort besvär närmar vi oss varandra bit för bit med att komma överens i de stora frågorna. Vad är? Hur då? Varför? Nu har vi kommit så långt att vi har kunnat skapa testmiljöer där det som vi har kommit överens om ska omvandlas till verklighet. Vi går en spännande vår tillmötes och tar nu steget från tanke till handling…

Lena Karlsson/

arbetspaketledare i arbetspaket AP 2