Tidplan

Projektet har bidrag från VINNOVA till siste december 2018 och ska slutredovisas senast 31 januari 2019.

Men även om bidragsdelen av projektet slutar då kommer arbetet med att utveckla digitala lösningar för olika bygglovtyper att fortsätta efter 2018.

/ Peter Albinson, projektledare