Varför projektet startade

Får jag lov?-projektet föddes i maj 2015 när Maria Rydqvist från Boverket pratade med tre chefer från kommunerna Helsingborg, Höganäs och Höör om hur svårt det var att förstå bygglovsprocessen.

Alla fyra upplevde samma sak och hade samma fråga: ska det vara så svårt att söka och få bygglov?

Det fanns då en möjlighet att söka pengar från VINNOVA en satsning som heter UDI – utmaningsdriven innovation.

Vi fyra plus Blekinge Tekniska Högskola, BTH, sökte och fick medel för en förstudie. När den var klar hade vi fått fram en konstellation på 25 parter och vi gick tillsammans in med en ansökan sommaren 2016 om medel för ett utvecklingsprojekt. I november samma år beviljades projektet Får jag lov? nästan 10 miljoner kronor för arbetet som ska göras åren 2017 och 2018.

Förstudien från steg 1 resulterade i en slutrapport med bilagor som beskriver hur vi tänkte oss projektet. Till slutrapporten gjorde vi även en problembeskrivning över de problem som vi såg med och kring lov- och byggprocessen.