Vi vill göra byggfasen enklare

Från det att lov har beviljats, alternativt att anmälan skickats in så har byggfasen (som termen används i ”Får jag lov?”-projektet) påbörjats. Den pågår ända fram till och med slutbeskedet. Den stora kopplingen mellan kommunen och bygget under byggfasen är kontrollplanen.

Att arbeta digitalt med kontrollplaner ser vi som viktig del i ”Får jag lov?”-projektet. Kontrollplanen är till för att säkerställa att byggprocessen fungerar. En digital kontrollplan skulle kunna underlätta kommunikation mellan relevanta aktörer, påvisa ett mer rättssäkert arbetssätt, och överlag effektivisera arbetstiden för alla inblandade. Genom att notifiera och verifiera när kontrolluppgifter har utförts och användas vid digitalt tekniskt samråd.

Att alla inblandade i ett byggprojekt använder samma termer för samma saker.

E-tjänst för kontrollplan ska inte vara något extra att fylla i för att kontrollplanen ska finnas både analogt och digitalt. Det ska gå att arbeta direkt i e-tjänsten. På så sätt så blir det lättare att se vad som har gjorts och att arbeta framåt. Byggherren får också hjälp att hålla reda på relevanta regler och vägledning utefter de val som gjorts. Det underlättar även byte av aktör, exempelvis handläggare eller kontrollansvarig.

Övrig dokumentation som är grundläggande under byggfasen, t ex brandskydd, energideklaration och konstruktion är relevanta att inkludera i projektet.

/ Maria Rydqvist, projektledare