Vision och mål

Vision

Visionen för projektet kallas för ”dra-och-släpp”: Vi ser framför oss hur sökanden sätter sig framför datorn, öppnar en tjänst som exempelvis ”Hemnet” eller motsvarande, letar fram ett hus som är av intresse, öppnar en karttjänst och drar och släpper huset till sin tomt och så söker tjänsten bygglov. En av förutsättningarna för att kunna skapa denna typ av e-tjänster är att blanda annat detaljplaneinformationen finns tillgänglig i ett standardiserat format.

Det är en lång väg till visionen och i vissa fall kanske vi aldrig når den. Men visionen genomsyrar projektets sätt att arbeta och tänka. projektet utgår från den som söker bygglov och som ska bygga huset, inte i första hand handläggarna av ärendet.

Målbild

Målet med Får jag lov? är att ta fram standarder och integrationer som förutsättning för digital informationshantering i ärenden som rör bygglov, startbesked, kontroll under byggfasen, slutbesked och arkivering.

Syfte

Syftet med projektet är att möjliggöra utveckling av digitala tjänster för hel eller delvis automatisering av handläggning av ärenden som rör bygglov, startbesked, kontroll under byggfasen, slutbesked och arkivering. Parternas intention är att de integrationer och standarder som utvecklas inom ramen för projektet ska vara öppna och att alla som så önskar (inklusive kommersiella aktörer) ska erhålla en kostnadsfri licens att använda, ändra, tillgängliggöra och mångfaldiga Integrationer och tjänster med tillhörig källkod samt integrera dessa tillsammans med programvara.
/ Maria Rydqvist, projektledare